Plán školení na I.pololetí 2014

Plán školení na I.pololetí JSDH Třebenice

 

Téma školení

Určeno pro

Studijní materiál

Termín školení

Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů VJ, VD, S, H Bojový řád jednotek PO 12.1.2014
Komunikace v jednotce PO, možné způsoby spojení a komunikace, obsluha radiokomunikačních prostředků, náhradní způsoby komunikace a signály VJ, VD, S, H Bojový řád jednotek PO, řád spojové služby 12.1.2014
Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu.

 

VJ, VD, S, H Bojový řád jednotek PO 5T 16.2.2014
Obecné zásady a postupy při zásazích prováděných jednotkou SDH obce/podniku

 

VJ, VD, S, H Cvičební a bojový řád jednotek PO 16.3.2014

Ochrana obyvatelstva

 

VJ, VD, S, H Bojový řád jednotek PO Ob. 1-4 19.4.2014

Ochrana obyvatelstva

 

VJ, VD, S, H Bojový řád jednotek PO Ob. 5-9 17.5.2014

Poskytnutí první pomoci zraněnému hasiči na místě zásahu – úraz el. proudem, tepenné krvácení

VJ, VD, S, H Zajistí externí instruktor Dle možností instruktora