Složení sboru

Jméno                                        JSDH                                                          SDH

Vladimír Novotný              velitel JSDH, NDT, MPŘ                                     pokladník

Ondřej Janiš                    velitel družstva, NDT                                            člen

Tomáš Rambousek        velitel družstva, NDT                                            člen

Štěpán Kosáček             velitel družstva, NDT                                             člen

Petr Majer                       technik strojní služby, NDT                                   člen

Petr Hulzer                     strojník, NDT, MPŘ                                               člen

Jan Pech                        strojník, NDT                                                         člen

Vítězslav Lisec               hasič, NDT                                                           starosta sboru

Pavel Faltys                   hasič, NDT                                                           náměstek starosty

Václav Šruma                hasič, NDT                                                            člen

Ondřej Jaroš                  hasič, NDT                                                           člen

Daniel Racek                hasič, NDT                                                            člen

Martin Šulc                    hasič                                                                      člen

Josef Benda                 hasič                                                                       člen

Patrik Šebela                hasič                                                                      člen

Jakub Jíra                    hasič                                                                       člen

Radek Kaše                hasič

Ilona Kloudová                                                                                           jednatel

Radek Buřt                                                                                               kontrolní

Markéta Kosáčková                                                                                   člen

Naďa Trnková                                                                                           člen

Kateřina Faltysová                                                                                   člen

Jitka Březinová                                                                                        člen

 

Napsat komentář