Složení sboru

            Seznam členů JSDH a SDH – Třebenice 2020

podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů
JPO: JPO – III/1
Ev. číslo jednotky: 425217

Jméno

Příjmení

Funkce

NDT

Vladimír Novotný Velitel jednotky ano
Pavel Faltys Zástupce VJ ano
Tomáš Rambousek Velitel družstva ano
Štěpán Kosáček Velitel družstva ano
Petr Hulzer Strojník ano
Jan Pech Strojník ano
Petr Majer Strojník ano
Jiří Dušek Strojník ne
Josef Benda Strojník ano
Václav Šruma Hasič ano
Daniel Racek Hasič ano
Vítězslav Lisec Hasič ano
Ondřej Janiš Hasič ano
Ondřej Jaroš Hasič ano
David Studnička Hasič ano
Jakub Hercík Hasič ano
Dominik Hadač Hasič ano
Ondřej Mašek Hasič ano
Roman Bacílek Hasič ano
Radek Buřt člen
Adam Faltys člen
Kateřina Faltysová člen
Jiří Hulzer člen
Ilona Kloudová člen
Kryštov Kosáček člen
Markéta Kosáčková člen
Daniel Přívratský člen

Napsat komentář